Přebory fakulty

Výsledky minulých ročníků.

Propozice nejméně 55. ročníkových přeborů MFF ve volejbalu – aspoň podle pamětníka Honzy Kašpara.

Pořadatel

  : katedra TV MFF UK – Zuzka Vaníčková a Standa Stehno

Účast

  : ročníková družstva studentů, absolventů, repetentů a odpadlíků z MFF v libovolném složení ženy – muži

Datum konání

  : sobota 25. 5. 2013, sraz v 9 hod

Místo

  : sportovní areál MFF Albertov

Přihlášky

  : předem na adresu „stanislav.stehno@mff.cuni.cz” (abychom odhadli pivo a párky). V akutních případech i před zahájením turnaje

Hrací systém

  : bude určen podle počtu přihlášených družstev

Důstojné ceny jsou zabezpečeny péčí fakulty.

Občerstvení a ceny jsou zajištěné,míče nenoste. Počítejte s omezenou možností parkování – kolem fakulty jsou všude parkovací zóny pro rezidenty, pár míst pro návštěvníky je u policejního muzea.

ZVEME VŠECHNY BÝVALÉ I SOUČASNÉ ZÁVODNÍ I REKREAČNÍ HRÁČE !

Na setkání se těší Zuzka a Standa

Comments are closed.