Sport a Albeř

Neopomenutelnou součástí šedesátileté historie MFF UK je sport. Mistři republiky v šermu fleretem, medaile z mistrovství republiky ve vodním slalomu, družstvo mužů ve volejbalové extralize, vynikající umístění orientačních běžců v celostátních žebříčcích a jedna medaile z mistrovství světa v orientačním běhu, to je jen zákonité vyvrcholení oblíbenosti sportu jak mezi studenty tak mezi zaměstnanci a absolventy MFF. Avšak daleko podstatnější než namátkou uvedené špičkové výsledky jsou výsledky na základní sportovní úrovni. Díky vynikající práci členů KTV začalo mnoho studentů a zaměstnanců, včetně jejich rodin, poznávat sport tak zvaně „od nuly“, přičemž úroveň, které následně někteří dosáhli, není zanedbatelná. Bylo např. vyškoleno několik stovek lyžařských instruktorů, mnoho studentů a zaměstnanců mělo možnost poznat kouzlo pěší a vodní turistiky, krásu lyžování, zapojit se do družstev basketbalu, volejbalu, softbalu, tenisu, zdokonalit svůj pohyb sportovní gymnastikou, a jedním z nejzáslužnějších výsledků je, že mnoho neplavců se na MFF naučilo plavat. K velmi oblíbeným akcím patřily a v některých případech ještě dodnes patří turistické srazy (zejména svého času v oblíbené základně v Ráčkové dolině v Roháčích), vodácké kurzy, lyžařské kurzy jak pro studenty, tak pro zaměstnance a jejich rodiny, ročníkové přebory fakulty v košíkové a volejbalu (v tomto případě i za účasti družstev ročníků z let minulých), atd. V počátcích byl sport na fakultě provozován pouze spontánně popř. pod hlavičkou sportovního klubu Slávie Vysoké školy Praha, ovšem postupně se počet sportovců zvýšil natolik, že v roce 1962 byl na MFF založen vlastní sportovní klub MFF Praha. Zakládajícími oddíly byly oddíl basketbalu, lyžování, sportovní gymnastiky, šachů, tenisu a volejbalu. V současné době má klub oddílů jedenáct a členů více než 400, přičemž až na malé výjimky se jedná o studenty, zaměstnance a absolventy MFF.

Podstatnou roli pro sport měla sportovní zařízení, která MFF měla k dispozici. Bylo jich nespočetně, ale dvě z nich považuji za nejvýznamnější. První z nich jsou tenisové a volejbalové kurty na Albertově. Sportoviště, které v době, kdy fakulta ještě sídlila pouze ve dvou budovách na Karlově, měli zaměstnanci a studenti nejblíže a náležitě toho využívali. Zejména volejbal se na MFF stal tak populárním sportem, že v historii tohoto sportu nemá oddíl volejbalu VŠSK MFF v naší republice obdoby. V současné době má oddíl v republikových soutěžích 7 družstev mužů a 4 družstva žen, přičemž se vždy jednalo o družstva ryze amatérská a všichni hráči vždy považovali za hlavní odměnu to, že mohli hrát za „matfyz“. Za nevýznamnější sportovní zařízení, a nejen sportovní, však považuji letní výcvikové středisko Albeř. Tento tábor byl objeven pětičlennou skupinou tehdejších členů kateder tělesné výchovy fakult UK (z MFF Jirkové Adamíra a Kopal) v roce 1959, přičemž o tomto významném okamžiku mi dovolte citovat zmíněného Jirku Adamíru:

„Bylo 6. května a krásný den. A tak z prostoru budoucího tábora byl dojem skupiny veliký. Tenkrát ještě lesem při rybníku nepronikl polom a rybník byl ukryt z největší blízkosti. Tím větší bylo překvapení a údiv, když jsme k němu přišli. Připadal nám jako kanadské jezero uprostřed dosud nedotčené divoké přírody. Následovala důkladná prohlídka všech přilehlých prostor, které nás při představě budoucího tábora přiváděly doslova k vytržení“.

Kdo poznal Albeř (čím dříve, tím lépe), plně s těmito slovy souhlasí. Je symbolické, že první akce, která se na Albeři konala, byl letní výcvikový kurz (v té době, a následujících 32 let, byl z něj na MFF povinný zápočet) v červenci 1960 pro studenty II. ročníku MFF. Z podnětu MFF byly ihned v roce 1960 zahájené dětské tábory pro děti zaměstnanců UK, rodinné rekreace pro zaměstnance UK, oboje převážně se sportovní náplní, a v září byl asistentem Zdeňkem Malým uspořádán první týdenní sportovní tábor. Všechny výše zmíněné akce probíhají každoročně dodnes. Obliba Albeře na MFF je, díky podmínkám, které zejména po sportovní stránce poskytuje, obrovská. MFF dokonce toto sportovní zařízení používá zhruba od poloviny devadesátých let minulého století k úvodním soustředěním budoucích studentů I. ročníků a od roku …. je tu uskutečňován zápis do I. ročníku na MFF. Je pravda, že tábor na Albeři se za 52 let existence změnil k nepoznání. A těm, kteří krásu Albeře poznali, přeji, aby se jim líbila i nadále, těm, kteří ji neznají, aby se ji pokusili objevit.

RNDr.Jan Kašpar CSc.

Comments are closed.