Zajímavosti z historie

A. Geneze nahrávačů.

Zcela zásadní vliv na výkonnost měli v Matice vždy nahrávači. Od roku 1986 do 2012 výkonnost áčka na tomto postu nejvýrazněji ovlivnila trojice Laušman – Mika – Honzík; V družstvu byla i řada dalších (P.Pavelka, Mifka, Průcha, Röhrl), ti ale na družstvo tak zásadní vliv neměli.

B. Geneze trenérů.

Ta je ještě delší než u nahrávačů – od roku 1962 dosud za 51 let se u áčka pohybovalo celkem pět trenérů – Malý 1962 – 1986, Pospíšil 1971 – 1976, Jinoch 1982 – 1986 a 1995 – 2000, L.Bičík 1986 – 2004 a Stehno 1986 – 1995 a 2000 – dosud.

C. Generace hráčů.

Letopočty nejsou přesné, slouží jen k základní orientaci a jednotlivé generace se samozřejmě prolínaly. Trochu zobecněno se v dlouhé historii áčka vystřídali :

  1. 1962 – 65 – „Říďa“ Zdeněk Malý a zakladatelé (Kašpar, Štulc, Kočík, Petzelt, Boschek, Fabián, Janata, Kalina, Maleček, Slepička a další);

  1. 1965 – 83 – „extraligová“ generace – Láďa Bičík a spol. (Miller, Tomášek, I.Bičík, Pavelka, Stehno, Barda, Jinoch, Braniš, Šutka, M.Kubát, Zapletal, Špaček a další);

  1. 1983 – 85 „přechodová“ generace – vyjma Laušmana, Kotála, Němce, Škody, Paláta a možná dalších nezanechala v MFF trvalejší stopu;

  2. 1986 – 1995 – generace spojená s trenérským nástupem L.Bičíka a St.Stehna – Pícka, Češka, Hromíř, Perušič, Kroupa, Mika, Davídek, Halbich, Laušman, Kotál, P.Pavelka, Panc a další;

  3. 1995 – 2012 – družstvo kolem „třech mušketýrů“ – „Koubeho“ Lukáše Kouby, „Kády“ Luboše Kadavého a „Holouse“ Jirky Honzíka (Vlasák, V.Pavelka, Zadražil, Bělík, Petříček, P.Pekárek, J.Zbirovský, P.Zbirovský, Skýba, Lukeš a další včetně současného kádru).

D. Hráčské a trenérské kariéry.

Některé byly opravdu velmi dlouhé a svědčí o tom, že Matika byla opravdu srdeční záležitost. Zřejmě nepřekonaný už zůstane L.Bičík, který s áčkem strávil 35 let života; z dalších Zdeněk Malý 25, Pepa Jinoch 22, Petr Boschek 25 (hráč 1963 – 71, manažer 1990 – 2005) Standa Stehno dosud 26, Lukáš Kouba a Luboš Kadavý dosud 19, Jiří Honzík 18 let, Vojta Hromíř a Bóra Perušič 16 apod.

Comments are closed.