Historie volejbalu na MFF

Volejbal byl zakládajícím oddílem sportovního klubu Slavia MFF Praha v roce 1962. Pod vedením z.m.s. Zdeňka Malého se čile rozrůstala členská základna a A družstvo se brzy dostalo do druhé nejvyšší soutěže, ve které startuje dodnes.Vrcholem v této éře byl start v extralize v letech 1973 – 75, kdy v družstvu hráli seniorští a akademičtí reprezentanti ČSSR Stanislav Stehno, Josef Jirásko a Zdeněk Pavelka. V této době ve druhé nejvyšší soutěži hrálo i družstvo žen, jehož oporou byly bývalé čs.reprezentantky Jitka Senecká a absolventka MFF Naďa Pražanová – Jeřábová.

Historického návratu do extraligy dosáhli volejbalisté v letech 2001 – 03 pod vedením trenérské dvojice Stehno – Bičík.

Stejně důležitým aspektem pro klub je ale i ostatní členská základna oddílu volejbalu napojená na výuku tělesné výchovy na fakultě. Volejbal je už po desetiletí fakultním profilovým sportem a s fakultou je i pevně spojován. Oddíl je v současné době se 150 členy, 7 družstvy mužů a 4 žen největším volejbalovým oddílem dospělých v ČR a je tvořen z velké části studenty, absolventy a zaměstnanci MFF. Střediskem činnosti je sportovní areál na Albertově, rekonstruovaný fakultou do důstojné podoby v roce 2002.

Ke hráčské špičce v dnes 50 let dlouhé historii oddílu patřili kromě již jmenovaných Ladislav Bičík, Vladimír Miller, Jiří Barda, z poslední generace hráčů pak dlouholeté opory Vojtěch Hromíř, Lukáš Kouba, Jiří Honzík a Luboš Kadavý

Obrovskou tradici volejbalu na MFF a zároveň propojení, které tento sport zprostředkuje mezi fakultou a sportovním klubem dosvědčují Ročníkové přebory MFF; v květnu 2012 se odehraje jejich 54.ročník – tradice má tedy počátek v roce 1958!

Přeborů se zúčastňují ročníková družstva studentů a hojně i absolventů MFF, v roce 2011 se sešlo na turnaji kompletní družstvo 41.ročníku (čili před 41 lety nastoupili na fakultu do prváku).

O těsném spojení fakulty s volejbalem svědčí i zařazení velkého březnového turnaje studentů, zaměstnanců a absolventů a již zmiňovaných Ročníkových přeborů do Kalendária oslav 60.výročí založení fakulty v roce 2012.

Comments are closed.