Úvod

o možnostech dokumentace bohaté historie volejbalu na MFF jsem začal už před lety přemýšlet; dlouho jsem se ale domníval, že se tomu budu věnovat ve volném času po odchodu do důchodu. Ale vhodná doba nazrála rychleji :
– rok 2012 se mi zdá vhodným vzhledem k 60.výročí založení fakulty, se kterou byl sportovní klub při MFF historicky těsně spojen a jehož zakládajícím a prvním oddílem byl právě volejbal; ale i klubu letos bude 50 let;
– je důležité to začít dávat dohromady, než my starší většinu zapomeneme;
– chtěl jsem slovem i obrazem vzpomenout na ty, kteří s námi už na Albertově nejsou v čele
s „Říďou“ Zdeňkem Malým, který vlastně toto vše před 50 lety založením oddílu volejbalu
„spáchal“. Snad by se svými následovníky byl spokojen…

Rád bych, aby si ti starší u stránek zavzpomínali a ti mladší na vlastní oči viděli, že naše volejbalová historie je opravdu košatá a v zásadních věcech (mistráky, Albeř, Albertov, čtyřky, společenský život ) se opakuje.

Stránky budeme postupně doplňovat, primárního materiálu máme hodně, ale jaké stránky obsahově budou, záleží hodně na Vás; tím prosím o Vaše příspěvky – výstřižky z tisku, fotografie i historky do rubriky „Vzpomínky“.

Standa Stehno
Praha, duben 2012

 

Comments are closed.