Věrnostní tabulka

Počty let u áčka – stav k 31.12.2016

V tabulce jsou uvedeni hráči s počtem 10 a více let. Pokud jsem na někoho zapomněl, nebylo to úmyslně; prosím, ozvěte se mi.

Jméno

hráč

trenér

vedoucí, menažer

celkem

Ladislav Bičík

1966 – 82

1986 – 2004

36

Stanislav Stehno

1973 – 75

1986 – 90
(hrající trenér);

1990 – 94

2000 – dosud

30

Zdeněk Malý

1962 – 65
(hrající trenér)

1966 – 1986

25

Petr Boschek

1963 – 71

1990 – 2005

25

Lukáš Kouba

1993 – 1995

1997 – dosud

23

Josef Jinoch

1965 – 74

1982 – 86

1994 – 2000

22

Luboš Kadavý

1995 – 2015

21

Vojtech Hromíř

1987 – 92

1994 – 2005

18

Jiří Honzík

1996 – 2012

17

Boris Perušič

1986 – 98

2005 – 07

2016

17

Jiří Tomášek

1965 – 78

14

Martin Braniš

1971 – 84

14

David Skýba

1992 – 2003

12

Jan Zbirovský

2001 – 12

12

Ladislav Strojil

2006 – dosud

11

Ivan Bičík

1966 – 1975

10

Trochu nezařaditelný do této tabulky je výkon funkce předsedy oddílu volejbalu MFF – Honza Kašpar jím je nejméně od roku 1980 – k roku 2016 nejméně 37.rok….

Comments are closed.