Sportování ve VSK probíhá mimo rámec povinné tělesné výchovy a je určeno především, pro studenty MFF, kteří projeví zájem aktivně se zapojit do činnosti v některém oddílu.

Personální složení

Předseda PhDr. Marek Paulík  lyzar@centrum.cz
Tajemník Mgr. Jiří Teplý správce WWW stránek klubu
Pokladní Zuzana Poniková zuzana.ponikova@matfyz.cuni.cz
Hospodář Lenka Bočková l.bockova@volny.cz
Členové výkonného výboru PhDr. Marek Paulík

Mgr. Jiří Teplý

Mgr. Tomáš Jaroš

Mgr. Tomáš Jurczyk

Mgr. Zuzana Vaníčková

Mgr. Martin Kozák

Jan Líkař

Mgr. Lenka Forstová

Mgr. Michal Hroch

Mgr. Pavel Šodek

Mgr. Tomáš Horák

PhDr. Markéta Niederlová