Sportování ve VSK probíhá mimo rámec povinné tělesné výchovy a je určeno především, pro studenty MFF, kteří projeví zájem aktivně se zapojit do činnosti v některém oddílu.

Personální složení

Předseda PhDr. Marek Paulík  lyzar@centrum.cz
Tajemník Mgr. Jiří Teplý správce WWW stránek klubu
Pokladní Zuzana Poniková zuzana.ponikova@mff.cuni.cz
Hospodář RNDr. Jan Kašpar konz. hodiny Čt 12 – 13
Členové výkonného výboru PhDr. Marek Paulík

Mgr. Jiří Teplý

RNDr. Jan Kašpar

Mgr. Tomáš Jaroš

Bc. Martin Kudrna

Mgr. Zuzana Vaníčková

Mgr. Martin Kozák

PaedDr. Stanislav Stehno

Mgr. Miroslav Ulrich

Mgr. Lenka Forstová

Mgr. Michal Hroch