Sportování ve VSK probíhá mimo rámec povinné tělesné výchovy a je určeno především, pro studenty MFF, kteří projeví zájem aktivně se zapojit do činnosti v některém oddílu.

Personální složení

Předseda PhDr. Marek Paulík  lyzar@centrum.cz
Tajemník Mgr. Jiří Teplý správce WWW stránek klubu
Pokladní Zuzana Poniková ponikovz@staff.cuni.cz
Hospodář Lenka Bočková l.bockova@volny.cz
Členové výkonného výboru PhDr. Marek Paulík

Mgr. Jiří Teplý

Mgr. Tomáš Jaroš

Bc. Martin Kudrna

Mgr. Zuzana Vaníčková

Mgr. Martin Kozák

Mgr. Miroslav Ulrich

Mgr. Lenka Forstová

Mgr. Michal Hroch